Čista Zenica Zagađena Zenica
   
 
Važniji brojevi telefona:
Eko policija
062 400 900
061 769 353
Operativni centar
Civilne zaštite
121
Federalna
inspekcija
033 226 644

Prema propisima Federacije BiH
ne smije biti više od 3 dana prekoračenja dnevnih prosjeka koncentracija SO2 od 125 µg/m3,
u toku cijele kalendarske godine
.

Na mjernom mjestu Tetovo utvrđeno je:
179 prekoračenja tokom 2011. godine
194 prekoračenja tokom 2012. godine
173 prekoračenja tokom 2013. godine
252 prekoračenja tokom 2014. godine
177 prekoračenja tokom 2015. godine
156 prekoračenja tokom 2016. godine
131 prekoračenje tokom 2017. godine
Reducing chemicals and contamination of drinking water sources in rural communities
Građani za Europu
Transition
GOG
 
 
 
Korisni linkovi
Grad Zenica - kvalitet zraka
Granične vrijednosti kvaliteta zraka
UNEP monitoring kvaliteta zraka u BiH
OpenAQ podaci o zagađenju zraka
Eko akcija - indeks kvaliteta zraka u Zenici
Web portal o okolišu u BiH i sudjelovanju javnosti u donošenju odluka
Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline ZDK
Ministarstvo okoliša i turizma FBiH
Federalna uprava za inspekcijske poslove
Federalni hidrometeorološki zavod
Arnika, Prag, Češka Republika
Više linkova...
Video
Još video materijala...
 
(Novo LICE Zenice: Zlatan Alispahić)
 
Aforizmi Bojana Bogdanovića:
 
Webmail
Kontaktirajte Webmastera
Deset godina borbe za ekološki održivu Zenicu (11.12.2018)
S ovakvim regulacionim planovima Zenica nikad neće postati "Zeleni grad"! (6.12.2018)
Zagađenje zraka: Vlade i gradovi moraju učiniti više, složni su učesnici međunarodne konferencije u Ostravi (28.11.2018)
Nije sve u novcu (18.9.2018)
Hoće li nas nova toplana spasiti od zagađenja? (11.9.2018)
Od 24 mjere iz okolinske dozvole završena samo jedna (3.9.2018)
Regionalna omladinska konferencija "Vučko 2018" (31.8.2018)
Hoće li ekološki kriminal u Zenici istraživati federalni ili tuzlanski tužilac? (28.8.2018)
Projekcija filma "Plavo srce" u petak kod Mosta hrabrih žena u Kruščici (22.8.2018)
Četrnaest godina od prodaje željezare za 2 dolara (16.8.2018)
Obnovljena lista zahtjeva za smanjenje industrijskog zagađenja (9.7.2018)
Umjesto prijetnje slanjem radnika na čekanje, proširite asortiman proizvoda! (7.7.2018)
Jedna pravna bitka je izgubljena, idemo na sljedeću (20.4.2018)
Ah ta kućna ložišta... (9.4.2018)
Čija je Rača i kome grad Zenica pokloni 14 miliona KM godišnje? (4.4.2018)
Ko u Zenici ljeti loži ugalj? (25.3.2018)
Održana godišnja skupština udruženja Eko forum (24.3.2018)
Poziv na godišnju skupštinu (15.3.2018)
Pritužba na Naredbu o neprovođenju istrage (21.2.2018)
Švedska kao uzor i model (25.1.2018)
Decembarska retrospektiva (21.12.2017)
ArcelorMittal u zadatom roku realizirao 4 od 10 mjera iz nove okolinske dozvole (28.11.2017)
Vlast i ekologija: kako i kuda dalje? (27.11.2017)
Na javnoj tribini najavljena istraživanja utjecaja zagađenja na zdravlje Zeničana (17.11.2017)
Poziv na javnu tribinu "Utjecaji zagađenja zraka na javno zdravlje" (10.11.2017)
Poziv na okrugli sto "Energetsko siromaštvo u BiH" (27.10.2017)
Švedska agencija za zaštitu okoliša planira projekte za smanjenje zagađenja zraka u BiH (25.10.2017)
Federalna inspekcija za 6 mjeseci nije naplatila niti jednu kaznu, a mjere iz okolinske dozvole se ne provode (9.10.2017)
Istraživanje utjecaja zagađenja na zdravlje uz podršku američke ambasade (28.9.2017)
Dvije godine bez odluke o prihvatanju ili odbacivanju krivičnih prijava (15.9.2017)
O maltretiranju zeničkih aktivista za čist zrak u izvještaju o provođenju Arhuške konvencije u BiH (12.9.2017)
Podrška u Kruščici - nastavak sage o mini hidrocentralama (11.9.2017)
Izvještaj o implementaciji Arhuške konvencije u BiH pripremile samo NVO, jer vlast to nije bila u stanju (10.9.2017)
Mini i one malo veće hidrocentrale - čiji su interes? (8.9.2017)
Eko forum na novoj adresi (30.8.2017)
Nastavak projekta CARITASA iz Švicarske (25.8.2017)
Šta se dešava u pogonima ArcelorMittal Zenica? (13.7.2017)
Kako smanjiti potrošnju energije? (10.7.2017)
Podrška borbi protiv klimatskih promjena (28.6.2017)
Kolika je cijena zdravlja Zeničana? (15.6.2017)
Kritično zagađenje zraka u Bosni i Hercegovini: rezultat haotičnog izdavanja dozvola i niskih standarda (12.6.2017)
Prezentacija nove analize okolišne legislative i učešća javnosti u odlučivanju o okolišu (6.6.2017)
Zašto šute institucije i do kada će? (5.6.2017)
BiH najzagađenija u Europi - zvanično! (25.5.2017)
Energetsko siromaštvo - nastavak projekta (18.5.2017)
Tihi i savršeni ubica među nama! (8.5.2017)
Kako do podrške? (26.4.2017)
Stav Eko foruma o projektu izgradnje nove toplane u Zenici (21.4.2017)
Održana godišnja skupština - izabrano novo rukovodstvo Eko foruma (20.4.2017)
Imamo i energetsko siromaštvo, pored ostalih! (15.4.2017)
Poziv na godišnju skupštinu (6.4.2017)
Hoće li nova toplana biti ekološki prihvatljiva? (5.4.2017)
Treći pregled stanja okoliša za BiH Ekonomske komisije UN za Evropu (30.3.2017)
Energetska strategija BiH - 10 godina bez pomaka (29.3.2017)
Novi projekat iz oblasti energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije (23.3.2017)
Tematska sjednica Parlamenta FBiH (16.3.2017)
Projekat Ecosan - smanjenje hemikalija i onečišćenja izvora pitke vode u ruralnim zajednicama (8.3.2017)
Okrugli sto i prezentacija softvera za praćenje zagađenja zraka (16.2.2017)
Šta nedostaje u novoj okolinskoj dozvoli za postrojenja ArcelorMittal Zenica? (1.2.2017)
Sastanak bez poziva, bez dnevnog reda i bez materijala (12.1.2017)
Do 6.1.2012. za određivanje dozvoljenih vrijednosti kvaliteta zraka koristio se Pravilnik o graničnim vrijednostima kvaliteta zraka („Službene novine Federacije BiH“, broj:12/05).

Poslije 6.1.2012. stupio je na snagu novi Pravilnik o načinu vršenja monitoringa kvaliteta zraka i definiranju vrsta zagađujućih vrsta zagađujućih materija, graničnih vrijednosti i drugih standarda kvaliteta zraka ( Sl. novine Federacije BiH br. 1/2012 od 6.1.2012.)

Ovdje je prikazan izvod iz Pravilnika, a kompletan tekst Pravilnika, sa aneksima, je dostupan na ovom linku.

IZVOD iz Pravilnika o načinu vršenja monitoringa kvaliteta zraka i definiranju vrsta zagađujućih vrsta zagađujućih materija, graničnih vrijednosti i drugih standarda kvaliteta zraka ( Sl. novine Federacije BiH br. 1/2012 od 6.1.2012.)

Značenje izraza
Član 4.

Pojedini izrazi, upotrijebljeni u ovom pravilniku, imaju sljedeće značenje:
16) "prag uzbune" - znači nivo iznad kojeg postoji rizik po ljudsko zdravlje prilikom kratkog izlaganja i na kojem će biti preduzeti direktni koraci;
17) "prag upozorenja" - znači nivo iznad koga postoji rizik po ljudsko zdravlje usljed kratkog izlaganja za izuzetno osjetljive dijelove stanovništva i o kome je potrebno dati najnovije informacije.
19)  „PM10“- je frakcija lebdećih čestica (particulate matter) koja prolazi kroz ulaz uzorkivača  sa 50% uspješnosti u odstranjivanju čestica aerodinamičkog dijametra 10 µm prema referentnoj metodi za uzimanje uzoraka propisanoj standardom BAS EN 12341;
20) „PM2.5“- je frakcija lebdećih čestica (particulate matter)  koja prolazi kroz ulaz uzorkivača sa 50% uspješnosti u odstranjivanju čestica aerodinamičkog dijametra 2,5µm prema referentnoj metodi za uzimanje uzoraka propisana standardom BAS EN 14907;
21) „azotni oksidi“- su zbir zapreminskih udjela azot monoksida i azot dioksida izraženih u jedinicama masene koncentracije azot-dioksida (NO2) u mikrogramima po kubnom metru (µg/m3);
25)  „ukupni taložni prah“ -je ukupna masa zagađujućih materija, koje se iz atmosfere talože na površine (npr. tlo, vegetaciju, vodu, objekte, itd.) na određenom području u određenom vremenu;
26) „arsen, olovo, kadmijum, nikal i benzo(a)piren“- je ukupan sadržaj ovih elemenata i jedinjenja u PM10 frakciji;  
27) „policiklični aromatski ugljikovodici (Polycyclic Aromatic Hydrocarbons PAH)“- su organska jedinjenja, koja čine najmanje dva spojena aromatska prstena, sačinjena isključivo od ugljika i vodonika;
29)„isparljiva organska jedinjenja (Volatile Organic Compounds - VOC)“ -su organska jedinjenja iz antropogenih i biogenih izvora, osim metana, koji na sunčevoj svjetlosti, reakcijom sa azotnim oksidima mogu stvarati fotohemijske oksidante;
38) „maksimalno dozvoljena koncentracija“- je maksimalna koncentracija zagađujuće materije u zraku koja se ne smije prekoračiti u cilju izbjegavanja ozbiljnih kratkoročnih posljedica po ekosisteme i zdravlje ljudi;
39) „čađ“- je masena koncentracija suspendiranih čestica ekvivalentna smanjenju refleksije filter papira zbog skupljanja crnih čestica i mjeri se samo u aglomeracijama gdje prevladavaju crne čestice;  

 

Pragovi upozorenja i prag uzbune
Član 20.
Koncentracije opasne po zdravlje ljudi za sumpor dioksid, azot  dioksid i prizemni ozon u zraku date su Prilogu XIV - Pragovi  upozorenja  i  uzbune, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni dio.

U slučaju kada se prekorači koncentracija opasna za zdravlje ljudi  data u Prilogu XIV potrebno je poduzeti neophodne korake u cilju obavještavanja javnosti putem radija, televizije, novina ili interneta.

Obavještavanje javnosti

Član 21.
Podaci o koncentracijama zagađujućih  materija iz člana 7. stav 1. ovog pravilnika  su dostupni javnosti i objavljuju se na web stranici Federalnog hidrometeorološkog zavoda, odnosno na web stranici nadležnog organa kantona i jedinice lokalne samouprave.

Nadležni organ je dužan da obavještava javnost o podacima iz stava 1. ovog člana kada dođe do prekoračenja tolerantne vrijednosti i putem drugih elektronskih ili pisanih medija.

Podaci iz stava 1. i 2. ovog člana moraju biti jasni, razumljivi i dostupni na zahtjev javnosti.


PRILOG  X, Odjeljak B
Granična vrijednost, tolerantna vrijednost i granica tolerancije za zaštitu zdravlja ljudi za sumpor dioksid, azot dioksid, suspendovane čestice (PM10 i PM 2,5) , olovo, benzen, ugljen monoksid, sulfate u PM10, hidrogen sulfid, merkaptane, amonijak, gasovite fluoride, hlorovodonik i fenole.

 

Ne smije se prekoračiti tolerantna vrijednost: nivo koncentracije zagađujuće materije u zraku, određen s ciljem izbjegavanja, sprečavanja ili smanjivanja štetnih uticaja na ljudsko zdravlje i/ili okoliš u cjelini, uvećan za dozvoljeno prekoračenje pod propisanim uslovima.

Tolerantne vrijednosti se postepeno umanjuju svake godine, i predstavljene su u sljedećim tabelama:

 

Sumpor dioksid - Tolerantna vrijednost (µg/m3):

Godina 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2010 2021
Satni prosjeci (ne smije se prekoračiti više od 24 puta u jednoj kalendarskoj godini) 485 470 455 440 425 410 395 380 365 350
Dnevni prosjeci (ne smije se prekoračiti više od 3 puta u jednoj kalendarskoj godini) 125
Godišnji prosjek 50

Azot dioksid - Tolerantna vrijednost (µg/m3):

Godina 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2010 2021
Satni prosjeci (ne smije se prekoračiti više od 18 puta u jednoj kalendarskoj godini) 290 280 270 260 250 240 230 220 210 200
Dnevni prosjeci 121 117 113 109 105 101 97 93 89 85
Godišnji prosjek 58 56 54 52 50 48 46 44 42 40

Suspendovane čestice PM10 - Tolerantna vrijednost (µg/m3):

Godina 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2010 2021
Dnevni prosjeci (ne smije se prekoračiti više od 35 puta u jednoj kalendarskoj godini) 72.5 70 67.5 65 62.5 60 57.5 55 52.5 50
Godišnji prosjek 47.2 46.4 45.6 44.8 44 43.2 42.4 41.6 40.8 40

Sulfati u PM10 - Tolerantna vrijednost (µg/m3):

Dnevni prosjeci (ne smije se prekoračiti više od 7 puta u jednoj kalendarskoj godini) 30
Godišnji prosjek 20

Suspendovane čestice PM2.5 - Tolerantna vrijednost (µg/m3):

Godina 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2010 2021 2022 2023 2024
Godišnji prosjek 29.5 29. 28.5 28 27.5 27 26.5 26 26.5 25 25 25 20

Olovo - Tolerantna vrijednost (µg/m3):

Godina 2012 2013 2014 2015 2016
Dnevni prosjeci 1 1 1 1 1
Godišnji prosjek 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5

Benzen - Tolerantna vrijednost (µg/m3):

Godina 2012 2013 2014 2015 2016
Godišnji prosjek 7.4 6.8 6.2 5.6 5

Hidrogen sulfid H2S - Tolerantna vrijednost (µg/m3):

Satni prosjeci (ne smije se prekoračiti više od 7 puta u jednoj kalendarskoj godini) 10
Dnevni prosjeci (ne smije se prekoračiti više od 7 puta u jednoj kalendarskoj godini) 5
Godišnji prosjek 2

Ugljen monoksid - Tolerantna vrijednost (mg/m3):

Godina 2012 2013 2014 2015 2016
Osmočasovni prosjeci 14.8 13.6 12.4 11.2 10
Dnevni prosjeci 9 8 7 6 5
Godišnji prosjek 3

Izbor najveće dnevne osmočasovne srednje vrijednosti zasniva se na proučavanju osmočasovnih uzastopnih prosjeka, izračunatih na osnovu jednočasovnih podataka ažuriranih svakog sata. Svaki tako uzračunat osnočasovni prosjek pripisuju se danu u kojem se utvrđivanje prosjeka završava, tj. prvi period računanja za svaki pojedinačni dan je period od 17:00 h prethodnog dana do 01:00 h tog dana; posljednji period računanja za svaki pojedinačni dan je period od 16:00h do 24:00 h tog dana.


PRILOG XIV - PRAGOVI  UPOZORENJA  I  UZBUNE

PRAGOVI UZBUNE ZA SUMPOR DIOKSID I AZOT DIOKSID:
Koncentracije moraju biti prekoračene u  najmanje tri uzastopna sata na lokacijama reprezentativnim za kvalitet zraka na području čija površina nije manja od 100 km2, ili u zonama ili aglomeracijama, ako je njihova površina manja.

Zagađujuća materija Prag  uzbune
Sumpor dioksid 500 µg/m3
Azot dioksid 400 µg/m3

 

PRAGOVI UPOZORENJA I UZBUNE ZA OZON:

Svrha

Period usrednjavanja

Prag

Upozorenje

1 sat

180 µg/m3

Uzbuna

1 sat  (Vrijednosti moraju biti prekoračene u najmanje tri  uzastopna  sata)

240 µg/m3

 

 
Aktuelnosti |  O nama |  Iz medija |  Monitoring |  Posljedice zagađenja |  Dokumenti |  Foto galerije |  Želite pomoći? |  Kontakti |  Linkovi |  Video

Udruženje građana Eko-forum Zenica, Meokušnice 9, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina, Tel. (+387 32) 40 50 50, e-mail: info@ekoforumzenica.ba